Adatvédelmi nyilatkozat

privacy

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Online pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eagle Industry Hungary Kft.. (2234 Maglód, Jászberényi út 23.), mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) a meghirdetett álláspályázat betöltésével összefüggésben történő munkaerő-toborzás és – kiválasztás, illetve munkaviszony létesítése céljából kezelje személyes adatait. Az adataihoz való hozzáférés korlátozott, azokat kizárólag az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársak kezelhetik, harmadik fél számára nem kerül továbbításra. Az adatai törlésének ideje (i) sikertelen pályázat esetén a jelentkezését követő 6 hónap (ii) sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követőn 3 év. Az adatkezeléssel összefüggően tájékoztatást kérhet illetve kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az info.eihu@ekkeagle.hu e-mail címen vagy postai úton.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Eagle Industry Hungary (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a felhasználók személyes adatait. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelő címe: H2234 Maglód, Jászberényi út 23.

Elérhetősége: +36-29-500-600, info.eihu@ekkeagle.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a kapcsolat-felvételi űrlapon/ jelentkezési lapon kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: kapcsolati űrlapot/jelentkezési lapot kitöltő felhasználók

A kezelt adatok köre: a kapcsolati űrlapon megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), csatolmányok

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok tárolásra kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt az alábbiak szerint:

Álláspályázat

· meghirdetett pozícióinkkal összefüggően beadott pályázata
elbírálása

  • teljes név
  • e-mail
  • telefonszám
  • egyéb Ön által megadott információ

· sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követő
3 év

  • sikertelen pályázat esetén 6 hónap

Valamennyi felsorolt esetben rögzítésre kerülnek/kerülhetnek továbbá technikai adatok is: internet és/vagy hálózati adatok (IP cím), mobilszolgáltatási adatok, operációs rendszer, böngésző típusa, hardver adatok.

Az adatok tárolása az adatkezelő adatbázisában történik, csak illetékes hozzáférésével.

Az adatközlő/jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A jelentkezéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság- NAIH) tájékoztatás adása, adatok közlése, vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik cégünket. Ilyen esetekben nem tagadhatjuk meg az adatszolgáltatást, de csak akkor és olyan
mértékben adunk ki adatokat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.