Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelemprivacy

Az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatait az Eagle Industry Hungary (2234  Maglód,  Jászberényi út 23.) dolgozza fel és kezeli.
Az adatokat kizárólag a kapcsolattartás és értesítés céljára használjuk fel.
Az adatkezelés időben nem korlátozott. Ön jogosult tájékoztatást kérni (a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén) adatai kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását, törlését.

Adatvédelmi tájékoztató

Az Eagle Industry Hungary (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a felhasználók személyes adatait. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő címe: H2234  Maglód,  Jászberényi út 23.

Elérhetősége: +36-29-500-600, info.eihu@ekkeagle.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a kapcsolat-felvételi űrlapon/ jelentkezési lapon kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: kapcsolati űrlapot/jelentkezési lapot kitöltő felhasználók

A kezelt adatok köre: a kapcsolati űrlapon megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), csatolmányok

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok tárolásra kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt.

Az adatközlő/jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A jelentkezéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.