EKK vállalati magatartás szabályai

MagatartásAz EAGLE Industry Co., LTD. és leányvállalatai, elkötelezettek, hogy nem csak egy olyan gazdasági egységet alkotnak, amely tisztességes versenyben nyereségre törekszik, hanem egy olyan szervezet is, amely hozzájárul a társadalom egészének fejlődéséhez az alábbi vezetési alapelvek betartásával. Célunk, hogy minden partnerünk büszke legyen arra, hogy együtt dolgozunk, és hosszú távon számoljon velünk. A világon mindenütt az alábbi alapelvek szerint fogunk viselkedni szem előtt tartva az emberi jogokat, a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, és azok szellemét. Célunk, hogy a társadalom számára is hasznosak legyünk.

Vezetési alapelvek

1. A vezetőség az alkalmazottak iránti tisztelet és bizalom alapján irányítja a vállalatot

2. A vezetőség átláthatóságra törekszik, megakadályozva az ellentétes érdekcsoportok kialakulását.

3. A vezetőség erőfeszítést tesz a felmerülő kockázatok csökkentésének érdekében.

4. A vezetőség úgy irányítja a vállalatot, hogy a kitűzött terveken keresztül
az elképzeléseinket megvalósítsuk.

Menedzsment elkötelezettségek

1. Elkötelezettek vagyunk, hogy erős alkatrész beszállítók legyünk úgy, hogy a fő üzleti területeinkre összpontosítunk.

2. Elkötelezettek vagyunk, hogy egy nyereséges és stabil cég legyünk a vállalat szerte (a beszerzéstől a termelésig) végrehajtott költségcsökkentő programokkal.

3. Elkötelezettek vagyunk a minőségünk folyamatos fejlesztésére a termékeink gyártása és értékesítése során, így világszerte magas műszaki színvonalú termékeket hozunk létre, amelyek a társadalomnak is a hasznára válnak.

A vállalati magatartás alapelvek

1. Társadalmilag hasznos termékek előállítása.

Mi társadalmilag hasznos és biztonságos termékeket fejlesztünk és gyártunk, elnyerve mind a végfelhasználók mind pedig az üzletfeleink bizalmát.

2. Becsületes, átlátható, és szabad kereskedelem

Törekszünk termékeink és alapanyagaink beszerzése és értékesítése során a becsületes, átlátható, és szabad kereskedelemre.

3. Megfelelő tájékoztatást és információkezelés

Pontos és korrekt tájékoztatást adunk a Társaságról, nem manipuláljuk, nem használjuk úgy az információkat, hogy az csökkentse a vállalat értékét. Ezen kívül nem fogunk illegálisan megszerezni harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdont vagy bizalmas információt.

4. Elhatárolódás Antiszociális erőktől és csoportoktól

Semmilyen kapcsolatban nem vagyunk antiszociális erőkkel és csoportokkal, amelyek veszélyeztetik a polgári társadalom rendjét és biztonságát.

5. Elkötelezettség a Környezetvédelem iránt

Mi önként pro-aktív környezetvédelmi tevékenységet végzünk, hiszen a környezetvédelmi problémák megoldása előfeltétele annak, hogy egy cég üzleti tevékenységet folytathasson.

6.Társadalmi tevékenységek támogatása

Jó polgárként, aktívan támogatjuk a közösségek fejlődését és tevékenységüket.

7. Együttműködés a nemzetközi közösséggel

Globális vállalatként tiszteletben tartjuk a nemzetközi szabályokat és a helyi törvényeket, tiszteljük a helyi kultúrákat és szokásokat, tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és egyéb nemzetközi viselkedési normákat (pl. gyermekmunka és kényszermunka elutasítása). Üzleti tevékenységünket a helyi kultúrát és szokásokat, valamint az érdekelt feleket figyelembevételével folytatjuk és hozzájárulunk a helyi gazdaság és társadalom fejlődéséhez.

8. Az emberi jogok tiszteletben tartása és gondoskodás a biztonságos és kényelmes munkakörnyezetről.

A vállalat működése során az emberi jogokat minden ember számára biztosítjuk.

9. A biztonságos és megfelelő munkakörnyezet biztosítása:

Olyan munkastílust valósítunk meg, amely javítja a munkavállalók képességeit, tiszteletben tartva sokszínűségüket, karakterüket és személyiségüket, amellett, hogy meghúzzuk a határt a köz- és magánügyek között. Fenntartjuk a rendet a munkahelyen, kényelmes munkakörnyezetet alakítunk ki, amely biztosítja a tisztaságot, az egészséget és a biztonságot.

10. A vezetők felelőssége

A vezetők tudják, hogy feladatuk a vállalati magatartási szabályok képviselete, így hatékony belső ellenőrzési rendszereket hoznak létre, és példamutató módon törekednek a kitűzött célok megvalósítására. Céljuk, hogy minden érintett ismerje és betartsa a magatartási szabályokat a teljes EKK csoportban, valamint az üzleti partnereinket ösztönzik ezen magatartási szabályok betartására. A vezetők meghallgatják a külső és belső véleményeket, hogy hatékonyan fejleszthessék vállalati rendszereket és betarthassák az üzleti etikát.

11. Válasz a problémákra

Abban az esetben, ha a vállalati magatartási szabályokat nem tartják be, a társadalom bizalma a cégünkkel szemben sérülhet, a kialakult problémát a vezetőknek orvosolniuk kell. Azonosítani kell a kiváltó okokat és intézkedéseket kell hozni hasonló problémák megismétlődésének megelőzésére. Emellett nyilvánosan közzéteszik a vonatkozó információkat, hogy haladéktalanul és megfelelően teljesítsék elszámoltathatósági követelményeiket, megjelölve azokat, akik hatalmukkal visszaéltek. Azokat, akik felelősek, súlyosan meg kell büntetniük, beleértve magukat is amennyiben a felelősségük fennáll.